🚀 Vyzkoušejte demo
Eruditum

Bezpečnost práce (BOZP)

Online kurz: Bezpečnost práce (BOZP)
Víte, že zákon zákoník práce nařizuje, že všichni zaměstnavatelé mají povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)? Nezanedbejte tuto povinnost a využijte náš interaktivní kurz.

Pro koho je online kurz určen?

Kurz je určen pro všechny vázané zástupce samostatného zprostředkovatele, pro jeho obchodníky přímo jednající s klienty.

Výhody

Zábavný a praktický kurz s interaktivními prvky
Jednoduché a efektivní vzdělávání
Přehledná evidence a individuální náhled

Jak kurz vypadá?

  • Kurz v intuitivním prostředí platformy Eruditum je interaktivní, klade otázky, umožňuje výběr odpovědí, uvádí reálné příklady. A především poskytuje praktický návod, jak postupovat v souladu s pravidly.
  • 5 lekcí interaktivního kurzu lze projít na PC nebo mobilním zařízení.

Obsahem kurzu jsou vysvětlení odpovědí na následující otázky:

I. Co to je AML a proč je důležité absolvovat kurz?

Význam boje proti praní špinavých peněz. Možné nežádoucí zapojení vázaného zástupce do procesu namáčení, mydlení a ždímání. Hrozby a skutečné případy postihů.

II. Co je třeba si zapamatovat?

Povinnosti vázaného zástupce: identifikace a kontrola klienta, ověřování informací a rozeznávání důvěryhodných zdrojů.

III. Na co si dát při práci s klienty pozor?

Podezřelý obchod a varovné signály při neobvyklém chování klienta.

IV. Na koho je možné se obracet?

Hlášení podezřelého obchodu. Povinnost mlčenlivosti. Možnost odmítnout nebo zastavit obchod.

V. Jaké další povinnosti je třeba splnit?

Nakládání s dokumenty. Povinnosti vázaného zástupce vůči úřadům, orgánům dohledu. Případná součinnost s Finančním analytickým úřadem a ČNB.

Po zvládnutí závěrečného testu získá účastník certifikát, splní tím svou povinnost a zařadí se mezi ty, kteří vědí, co je to AML (z anglického Anti-Money Laundering neboli opatření proti praní špinavých peněz) a jaké povinnosti v České republice stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Ukázky

  • Ukázka AML kurzu
  • Ukázka AML kurzu
  • Ukázka AML kurzu

Autor

Daniel Tošner

Daniel Tošner

ComplianceTeam

Společnost ComplianceTeam je garantem kurzu a zajišťuje pravidelnou aktualizaci materiálů.

ComplianceTeam tvoří tým se zkušenostmi se zaváděním compliance ve firmách. V případě potřeby Vám pomohou s revizí stávajícího stavu, nastavením systému v souladu se zákonem.

Daniel je jednatelem společnosti. Zaměřuje se na analýzu potřeb a cílů klienta a tomu odpovídající stavbu compliance systémů. Zároveň řídí ComplianceTeam.

XX Kč
za jednoho uživatele za rok bez DPH
Předpokládané spuštění kurzu: červen.

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Připravujeme kurzy: Požární ochrana a GDPR.